Woord van de voorzitter

Beste Sportliefhebbers en Sympathisanten van KVC Nokere-Kruishoutem,

Hierbij wil ik als voorzitter van KVC, iedereen verwelkomen bij het lezen van deze boodschap. De intentie van dit schrijven is om jullie te introduceren in de gedachten wereld van onze voetbal vereniging.

De missie van de club is om een duidelijk kader te scheppen waarbij zowel de actieve sporter als de passieve sportliefhebber kan genieten van een moment van ontspanning waarbij er met verlangen uitgekeken wordt naar een volgende ontmoeting.

De doelstellingen van de club:

  • Ten eerste : de club participeert in diverse competities binnen de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbal Bond). Competitie wil uiteraard zeggen dat we streven naar maximale prestaties. Deze doelstelling geldt in eerste en belangrijkste mate voor het eerste elftal. De prestatie van dit elftal bepaalt immers voor het overgrote deel de uitstraling van de club naar de buitenwereld. Dit streven dient evenwel met de nodige zin voor realiteit geïnterpreteerd te worden en moet dus in verhouding staan met de grootte van de club, de grootte van onze gemeente en hinterland waaruit we spelers kunnen rekruteren. Dit impliceert dat de club thuis hoort op provinciaal niveau met invulling van alle elftallen bij zowel de jeugd als volwassenen.
  • Ten tweede : de club wil zijn sportieve ambities realiseren met maximale inbreng van spelers uit eigen regio en liefst spelers die hun jeugdopleiding genoten hebben binnen de club. De selectie van en aanwerving van spelers houdt met deze doelstelling ter tege rekening.
  • Ten derde : de club wil haar werking realiseren met een onderbouwde organisatie waarbij iedereen een duidelijke functie met hieraan verbonden verantwoordelijkheden toegewezen krijgt. Dit geldt zowel voor bestuur, trainers, afgevaardigden, spelers en supporters. In het bijzonder binnen de bestuursorganen dienen alle operationele beslissingen genomen te worden met een instemming van de meerderheid van de leden. Naast het dagelijks bestuur is er een raad van bestuur welke de strategie van de club uitstippelt op langere termijn.
  • Ten vierde : de club wil er een gezond financieel beleid op na houden. Dit houdt in dat het budget in evenwicht dient gehouden te worden. Wat wil zeggen dat alle inkomsten dienen geïnvesteerd te worden in de jeugdwerking en in het fanion team maar zonder evenwel zich te wagen aan financiële avonturen. Een dergelijke werkwijze garandeert een lange toekomst voor de club.

Beste sportliefhebber, ik hoop dat deze korte uiteenzetting rond onze missie en onze doelstellingen, u heeft kunnen overtuigen om vurig de naam club te promoten en  ons te ondersteunen met uw maximale aanwezigheid en steun op onze sportieve en andere activiteiten.

 

Tot bij een volgende gelegenheid

Geert Lacroix

Voorzitter KVC Nokere-Kruishoutem