Disclaimer


Aansprakelijkheidsuitsluiting / Legal disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. KVCnokere-kruishoutem.be (vzw KVC Nokere-Kruishoutem) is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien KVCnokere-kruishoutem.be (vzw KVC Nokere-Kruishoutem) gewaarschuwd werd voor zulke schade.

KVCnokere-kruishoutem.be (vzw KVC Nokere-Kruishoutem) streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op deze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; KVCnokere-kruishoutem.be (vzw KVC Nokere-Kruishoutem) kan niet garanderen dat deze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. KVCnokere-kruishoutem.be (vzw KVC Nokere-Kruishoutem) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover KVCnokere-kruishoutem.be (vzw KVC Nokere-Kruishoutem) geen controle heeft. KVCnokere-kruishoutem.be (vzw KVC Nokere-Kruishoutem) aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. © 2009-2012 kvcnokere-kruishoutem.be (vzw KVC Nokere-Kruishoutem), alle rechten voorbehouden.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze website, dan kunt u contact opnemen met onze webmaster : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.